Најавете се на профилот

АЛМАК ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ, Скопје

цементна кошулица, машинско малтерисување, електричар, електроинсталации, фотоволтаични системи, кошулица со хилихоптер машина, соларни панели, соларн

и низ цела Северна Македонија
За реон
  одзив на компании

  Александар
  претставник на компанијата

  Скопје, регион
  Тел: 0752209...

  Големина на тимот: 12
  Проекти: мали, средни и големи
  Основање: 2017

  АЛМАК ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ е компанија која е основана и постои од 2017 година. Основната дејност е изработка на кошулици со пумпа и хиликоптер машина, машинско малтерисување, цементни кошулици, електроинсталации како и изведба на фотоволтаични системи. Нашиот тим има стручни, професионални и посветени лица со цел да понуди квалитетни производи и да ѓи задоволиме Вашите цели. Се наоѓаме во Скопје и работиме пошироко.

  Оценки од клиенти
  Каде и што работиме
  Електричар, електро инсталации
  Соларни колектори
  Соларни системи
  Машинско малтерисување
  Цементна кошулица

  Во близина на Скопје, регион и во околината изведуваме:

  Зошто да изберете АЛМАК ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ?


  10
  одлично оценка на компанијата
  7
  години на традиција и искуство
  Каде и што работиме

  цементна кошулица, машинско малтерисување, електричар, електроинсталации, фотоволтаични системи, кошулица со хилихоптер машина, соларни панели, соларн:

  Вардарски, регион, Источен, регион, Скопски, регион,