За реон

  Архитектура, архитект Цена

  Колку чинат услугите од архитект? Доколку сте се одлучиле за ново градба, вообичаената цена за услуги за цел проект, градежна дозвола и изградба (ИП – идеен проект, ДГД – документација за градежна дозвола и ГП – градежен проект) се движи помеѓу 1.200 и 2.500 евра. При изборот на самиот архитект не би требало да се раководите исклучително по цената. Доколку добиете поефтина понуда, ви препорачуваме да бидете внимателни од причина што тоа може да значи рутинска работа, без многу посветеност и време за вашите желби и барања. Можеби на прв поглед цената ќе ви се чини превисока, но имајте на ум дека добриот план е основа за идниот дом, сосема прилагоден на вашите поотреби и баш онаков каков сте сонувале, затоа изберете личност со која добро ќе се согласувате.Цените за индивидуални проекти за семејни куќи се движат помеѓу 2 i 5% од вредноста на инвестицијата. Типските проекти се поефтини, но секоја промена носи и друга цена, а немате многу маневарски можности. Типска куќа значи и прифаќање на многу компромисни решенија во врска со објектот во кој можеби ќе го поминете остатокот од животот. Цената на проект за реновирање или обнова на стан, како и адаптација на поткровје или мансарда зависат од големината на проектот и детали за планот. Цената на идеен дизајн се движи помеѓу 2 и 6 евра/м2.

  Кому да ја поверите изработката на архитектонскиот проект? Пратете барање кај соодветни и ценети архитекти во вашата околина-бесплатно и без обврски! Доволно е само да го пополните формуларот кој се наоѓа подолу.

  Побарајте понуда:
  Прати барање

  Цена на проект за добивање одобрение за градба


  Проектна документација за добивање мислење и одобрение за градба. Сите документи за добивање одобрение за градба, архитектонски нацрти за добивање одобрение за градба. Проектната документација опфаќа меѓусебно усогласени студии, проекти, елаборати, анализи, експертизи и друга документација, со која се утврдува концепцијата и се дефинира техничкото решение на градбата, се разработуваат условите и начините на изградбата и се обезбедуваат нејзината технолошка функција, предвидената трајност и услови за употреба.

  1200.00 €/пар.

  МНОГУ НИСКА ЦЕНА
  €/пар.

  СРЕДНА ЦЕНА
  2640.00 €/пар.

  НАЈВИСОКА ЦЕНА
  САКАМ ПОНУДА ОД ИЗВЕДУВАЧ

  ДЕТАЛНИ ЦЕНИ ЗА Архитектура, архитект

  Градежна дозвола


  Колку може да чини градежната дозвола? Вкупните трошоци за изработка и добивање градежна дозвола зав...

  Проверете и: Градежна дозвола Цена

  Основен проект


  Колку чини Основен проект? Цената на основниот проект зависи од големината на објектот, сложеноста н...

  Проверете и: Основен проект, проект за изведба Цена

  Легализација на објект


  Колку чини легализацијата? Цената на легализацијата на куќата зависи, пред сè, од големината на обје...

  Проверете и: Легализација на објект Цена

  Урбанизам


  Колку чини изработката на урбанистички план? Урбанистички проект е многу сложен план кој бара мултид...

  Проверете и: Урбанизам, урбанистички план Цена

  Проектирање на осветлување


  Сончевата светлина е една од најблаготворните ефекти на природата врз луѓето, но, за жал, таа не мож...

  Проверете и: Проектирање на осветлување Цена

  Дали Ви беше од корист калкулаторот?

  Идеи за уредување на домот

  Списание полно со свежи идеи од нашите автори за уредување на Вашиот животен простор

  Архитекти, архитектура - се што треба да знаете

  1. Зошто да ангажирате архитект?

  Архитект
  Архитектот ги слуша желбите на клиентите и ги комбинира со сопственото професионално искуство

  Одлуката да ангажирате архитект ја поскапува вашата инвестиција уште на самиот почеток, но може да ви заштеди многу грижи и пари, како што поминува времето и изградбата. Патот до вашата цел (реновирање или изградба на стан, куќа, деловен простор...) без архитект ќе биде многу подолг и потежок, а многу често се случува и крајниот резултат да не биде како оној замислениот на почетокот. Улогата на архитектот се состои во тоа тој да ве води низ проектот, да ги почитува вашите желби, да додава свежи идеи, како и да ве предупреди на можни потешкотии и просторни оганичувања. Архитектот е експерт кој секојдневно се среќава со проекти поврзани со животното опкружување и има големо искуство и знаење како да постапи во одредена ситуација.

  Со своето стручно знаење и искуство ќе ви овозмжи сите идеи да се пренесат на хартија, а потоа конечно и на дело. Тој/таа уште на самиот почеток може да предвиди  моштво детали, а подоцна да ги усогласи со слика од саканиот проект, координирајки ја изведбата на работите.

  Архитектот тежнее кон функционални, практични и естетски решенија. Согласно вашите желби и барања, тој ќе умее правилно да го смести и ориентира објектот во просторот, рационално и функционално да ги распореди просториите, да избере најдобри материјали, завршна обработка, да ги оформи елементите од опремата, да ги адаптира боите и сите останати детали со што просторот, односно, објектот ќе функционира како осмислена, идејно основана и заклучена целина.

  2. Архитектот – носител на проектот и координатор на работите

  Архитектот не е само неопходен како експерт кој ќе ја подготви проектната документација, туку тој е оној кој ќе ве насочува, а работата ќе ја организира навреме и по точен редослед.

  Улогата на архитектот е планирање на внатрешниот и надворешниот простор, кон секој проект да пристапи стручно, согласно дадената ситуација и потребите на клиентот. Притоа, тој/таа и покрај тоа што ќе ја следи основната идеа, потполно разбира дека самата идеа не е доволна – важна е професионалната реализација на проектот на сите нивоа и во сите фази. Архитектот ги слуша сите желби на клиентот и ги комбинира со сопственото професионално искуство.

  Погрешно е мислењето дека работата на архитектот е само да предложи некои идеи и да направи нацрт. Повеќето луѓе мислат, што е пак погрешно, дека архитектите го поминуваат своето работно време седејќи размислувајќи и проектирајќи. Вистината е, мешутоа сосема поинаква – многу време се поминува во договор со клиентите, занимавање со администрација, со инжинери, понудувачи, изведувачи...На тој начин, архитектот може да му заштеди на својот клиент многу време околу административни работи и организација, што со денешниот начин на живот, воопшто не е безначајно.

  Како носител на проектот, архитектот внимателно ја води и организира работата од првиот до последниот момент; ги предвидува трошоците и роковите, поставува идејни основи согласно кои подоцна се праватнацрт планови и следствено, комплетната документација. Во тек на планирањето тој/таа соработува со други експерти и копроектанти, а во тек на изградбата со избраниот изведувач.

  3. Каков архитект да се избере?

  3.1. Каде да се бара архитект?

  Ви препорачуваме за ова да одвоите доволно време. Распрашајте се помеѓу пријателите и познаниците, такви кои можеби го реновирале станот или граделе куќа, а притоа соработувале со архитект. Архитект можете да побарате и на интернет. Една од можностите е да ни пратите барање нам, на потралот Daibau.mk, а нашите најискусни архитекти ќе ве контактираат директно вас. На порталот можете да ги погледнете нивните профили, да најдете и оценки и мислења на клиенти кои порано соработувале со него/неа. Пред да изберете архитект (доколку ви треба за градба), проверете дали има соодветна валидна лиценца издадена од надлежен орган. Проверете ги и нивните предходни работи, па оценете дали нивниот стил е по ваш вкус. Би требало да поведете сметка и за тоа дали архитектот е од вашиот крај, бидејќи на тој начин полесно и брзо ќе доаѓа на локацијата и ќе ги прати работите, доколку вие тоа го сакате.

  3.2. Како да го изберете вистинскиот архитект за себе?

  Кога ќе направите тесен избор на архитекти со кои би разговарале, договорете состаноци. За проектот да успее и да бидете задоволни со сработеното, многу важно е и тоа колку добро се согласувате и разбирате со архитектот и како комуницирате. Доколку архитектот одвои доволно време за вас, квалитетно ви ја представи неговата работа, ве посоветува и доколку остави добар впечаток, можноста за успешна соработка и позитивен резултат е голема. Пред да отидете на состанок, полезно е од надлежните локални власти да ги добиете сите информации за локацијата на која ќе биде објектот, со прецизни податоци за можностите за градба како и евентуалните пречки. На тој начин архитектот ќе може да изготви попрецизна понуда и да ги разгледа постоечките проблеми. Составете листа од звоите желби, нацртајте распоред на просториите и се останато. Нормално дека при изборот на архитект голема улога има и неговата/нејзината цена, иако тоа не треба да биде пресудно. Откако ќе се одлучите за одредено лице, ви препорачуваме да изготвите договор во кој детално и точно ќе биде наброено што се архитектот треба да направи (документација), по која цена и во кој рок.

  3.3. Како да ја проверите лиценцата на архитектот?

  Доколку ви е потребен архитект за изработка на проектна документација, тој/таа мора да има важечка диплома од соодветен архитектонски факултет и одобрение/лиценца издадена од страна на Комора на овластени архитекти и овластени инжинери на РМ за извршување дејност на одговорен проектант архитект.

  Овластувањата можете да ги проверите на следниот линк: https://www.komoraoai.mk/index.php?option=com_search&searchword=na+ovlasteni+arhitekti+na+

  За изработка на ентериерни проекти или помали градежни работи за кои не е потребна дозвола од локалната самоуправа, не мора да барате лиценца.

  4. Постапка

  4.1. Разбирање на вашите желби

  Првиот состанок со архитектот во неговото биро или на терен ќе биде посветен на прибирање податоци какви што се вашите желби, потреби, концепт; секојдневни навики, животен стил и вредности. Доколку пак, станува збор за деловен простор или објект, во центар на вниманието ќе биде онаа со што се занимава компанијата како и деловната култура. Оваа детално попишување на лични информации е со цел архитектот сосема да ве запознае, како и да ги разбере вашите цели и желби.

  4.2. Разбирање на просторот

  Пред да започне со самото проектирање, на архитектот ќе му бидат потребни и сите податози кои се однесуваат на локацијата, парцелата, постоечките објекти и слично. Тука спаѓаат и геодетски и останати извештаи, локациски информации, фотодокументација од локацијата, земјиштето, просторот и слично. Потоа архитектот бара цртежи на просторот врз основа на кои ќе го продолжи планирањето. Архитектот мора да ги провери и законите, како и државните, локалните и градежните прописи согласно кои ќе мора да постапува.

  4.3. Идејни скици, варијанти

  Откако ќе се соберат сите информации и ќе се добие реална состојба на теренот, на ред доаѓа подготовката на идејните скици и нацрт на вашиот објект. Притоа, проектантот мора да води сметка за тоа идејните скици да бидат складен и употреблив спој на онаа што го сакате, што е практично и реално изводливо, како и што е законски дозволено. Ваквата идејна скица е своевидна визија на вашиот дом.

  4.4. Идејни проекти

  Откако, конечно ќе се одлучите за една од понудените варијанти, архитектот ќе продолжи со разработка и ќе направи т.н.идеен проект. Со тој документ понатаму се бараат дозволи и согласности од надлежните органи за изградба, како и приклучување на комуналната мрежа.

  4.5. Проект за добивање на градежна дозвола

  Како што вели и самото име, тоа преставуваат проекти и проектна документација со која се бара градежна дозвола при локалната самоуправа. Што се точно спаѓа во оваа документација, одредено е со Правилник за добивање градежна дозвола и Закон за градење на РМ.

  Основниот проект ги содржи сите информации потребни за почеток на изградбата и употреба на објектот и тој е пообемен и подеталенод проектот за градежна дозвола. Нацртите во основниот проект се во размер и до толку прецизни што се користат на градилиштето. Врз основа на него се прави и попис на работи согласно кој се бараат одделни изведувачи и од нив се добиваат понуди.

  Daibau.mk, ние ви помагаме да ја оцените инвестицијата и да изберете изведувач за вашиот Дом  САКАМ ПОНУДА ОД ИЗВЕДУВАЧ
  Последни проекти

  Комплетна документација за дозвола за градба

  Потребна е комплетна документација да се сруши барака и да се изгради кука 50 м2 долен дел и поткровје исто околу 50 м2. Приложувам документ од бараката. 110700 € до 184500 €

  ........

  Основен проект за градба на куќа

  Потребна ми е изработка на цел проект, градежна дозвола и изградба (ИП – идеен проект, ДГД – документација за градежна дозвола и ГП – градежен проект за изградба на куќа од 80 м2 на еден кат или високо приземје. 138375 € до 230625 €

  ........

  Подигање кров на веќе постоечка плоча

  Потребен ми е стручен што ќе види што може да се изведе од тоа што може и што сакаме. Отприлика знам како сакам тоа да биде, ама сепак треба архитект, дизајнер или мајстор што ќе знае како се тоа да се поврзе или да даде можеби подобра идеја. Имаме веќе постоечки објект, куќа, со јака плоча па сакавме тоа да се искористи за поткровје и доградба- проширување на долниот (првиот спрат) 16605 € до 27675 €

  ........

  САКАМ ПОНУДА ОД ИЗВЕДУВАЧ

  Цена, Osnoven proekt za avtoperalna, 550 m2
  Архитектура, архитект, Општина Петровец

  1800 € до 3000 €

  Цена, Барам работа за внатрешна архитектура, /
  Архитектура, архитект, Скопје

  90 € до 150 €

  Цена, Проект за внатрешно уредување, 110 м2
  Архитектура, архитект, Скопје

  315 € до 525 €

  Цена, Реконструкција на куќа, 90 м2
  Архитектура, архитект, Охрид

  900 € до 1500 €

  Цена, Основен проект за градба на викендица, 60 м2
  Архитектура, архитект, Скопје

  1800 € до 3000 €

  Цена, Основен проект за градба на куќа, 200 м2
  Архитектура, архитект, Скопје

  1980 € до 3300 €

  Цена, Изработка на план и елаборати за градба на куќа,
  Архитектура, архитект, Скопје

  1800 € до 3000 €

  Цена, Архитект за доградба на куќата, 110 м2
  Архитектура, архитект, Скопје

  990 € до 1650 €

  Цена, Основен проект за градба на куќа, 200 м2
  Архитектура, архитект, Штип

  1980 € до 3300 €

  Цена, Изработка на идеен и основен проект, 123 м2
  Архитектура, архитект, Скопје

  2700 € до 4500 €

  Цена, Основен проект за изградба на поткровје, 87 м2
  Архитектура, архитект, Скопје

  225 € до 375 €

  Цена, Основен архитектурен проект, 300 м2
  Архитектура, архитект, Скопје

  1350 € до 2250 €

  Цена, Дизајн на куќа, 100 м2
  Архитектура, архитект, Скопје

  450 € до 750 €

  Цена, Izrabotka na proekt za izvedba na potkrovje, 70 м2
  Архитектура, архитект, Скопје

  1350 € до 2250 €  Погледнете ги останатите завршени проекти и цени
  Барате добри изведувачи за реонот Архитектура, архитект?

  Архитектура, архитект ценовник

  Побарајте не обврзувачка понуда од компанијата

  114+ КОМПАНИИ ЗА Архитектура, архитект
  БЕСПЛАТНО ПРЕБАРУВАЊЕ
  БЕЗ ПРОВИЗИЈА
  ПОБАРАЈ ПОНУДА