Раководител на градилиште

Внесете ја вашата локација и поштенски број:
За реон
  V kraju
   системот на оценки е затворен, само корисникот кој поднел побарување може да ја оцени компанијата, така што нема лажни оценки за компании
   1685 проекти
   шефови на градилишта низ цела Северна Македонија
   шефови на градилишта низ цела Северна Македонија

   Раководител на градилиште - Корисни информации и совети

   Добриот раководител на градилиште ќе ви заштеди многу време и пари, а најмногу нерви. Раководителот на градилиштето е неопходен експерт при изградба или реновирање на куќа. Тој се цмета за лицето кое заедно со изведувачот е најодговорен за усогласеноста на извршените работи со проектната документација, прописите за заштита при работа и градежните барања. Раководителот мора да биде запишан во службениот регистар на овластени лица за кои постои систематизација, односно за кои е пропишано одредено образование, работно искуство и осигурување во случај на повреди при работа. Раководителот на градилиштето не е потребен само кога градите едноставни објекти, а во сите други случаи тој мора да биде ангажиран најдоцна до првиот ден од започнување на подготвителните работи на локацијата. Ви препорачуваме да го побарате дури откако ќе добиете градежна дозвола. При изборот на експерт, пред се внимавајте на искуството. Ангажирање раководител на градилиштето ги зголемува трошоците, но тоа несомнено ќе се исплати, бидејќи ќе избегнете доцнење и грешки во изградбата. За вас подготвивме други совети поврзани со раководење на градбата, како и регистар на проверени раководители на кој можете да им се обратите за совет.