Тесар

Внесете ја вашата локација и поштенски број:
За реон
  V kraju
   системот на оценки е затворен, само корисникот кој поднел побарување може да ја оцени компанијата, така што нема лажни оценки за компании
   1685 проекти
   тесари низ цела Северна Македонија
   тесари низ цела Северна Македонија

   Тесар - Корисни информации и совети

   Дали ви треба нов покрив, настрешница или дрвена конструкција? Покривните конструкции можат да бидат дрвени, метални или бетонски. Најчесто за изградба на покривот се користи дрво. Дрвото е природен материјал чии димензии, цврстина и тежина се усогласени, па просторот за кој се користи хо прави исто таков, бидејќи им овозможува на објектите да „дишат“ а ја регулира и влажноста. Конструкција на покривот мора да ја носи сопствената тежина и тежината на атмосферските врнежи. Најчесто користено дрво за овој вид градба е цмреката, додека поретко се користат аришот и дабот. Ако покривот на зградата е отворен, може да се користи свежо направена граѓа, но ако е затворен, тогаш дрвената граѓа мора да биде сува, со најмногу 20% влага. Дрвен покрив може да направи само искусен столар. Самата конструкција е направена од покривни греди и има натстрешници и гребени, секундарна покривна покривка, попречни носачи и надолжни корнизи и споеви од летви. Деловите од конструкцијата кои ќе бидат изложени на атмосферски влијанија дополнително се обложени со заштитни средства. Сепак, пред каква било интервенција во постојната покривна конструкција, најпрепорачливо е проектантот или конструктивниот инженер да ја процени постојната состојба и да даде мислење. Генерално, препорачуваме секогаш добро да се распрашате за важечките прописи или во вашата општина или во надлежната инспекција за да избегнете непријатности. Погледнете ги и останатите совети кои ви ги подготвивме, а цените на прозорците и нивната инсталација можете да ги видите во калкулаторот. Се разбира, секогаш можете да контактирате со нашите експерти и тие со задоволство ќе одговорат.