Земјени работи

Внесете ја вашата локација и поштенски број:
За реон
  V kraju
   системот на оценки е затворен, само корисникот кој поднел побарување може да ја оцени компанијата, така што нема лажни оценки за компании
   1685 проекти
   мајстори за земјени работи низ цела Северна Македонија
   мајстори за земјени работи низ цела Северна Македонија

   Земјени работи - Корисни информации и совети

   Пред да започнете со изградба на самата куќа, неопходно е да се завршат многу земјени работи. Такви работи се ископ на градежна јама, теренски ископи, изградба на привремени или постојани потпорни ѕидови, ископувања за водовод и канализација, како и полнење на тампон и земја. Земјените работи во градежништвото се цметаат за сите работи поврзани со подготовката на градежната јама, така што тие грубо може да се поделат на ископувања и полнења. Не ви препорачуваме да се занимавате сами со овие работи, без соодветно искуство и опрема, бидејќи во спротивно може да дојде до колапс на почвата и оштетувања кои инаку се многу опасни и дополнително ќе предизвикаат одложувања и зголемени трошоци. Погледнете ги другите совети кои ги подготвивме за вас, а цените за овие работи можете да ги видите во калкулаторот. Се разбира, секогаш можете да контактирате со нашите експерти и тие со задоволство ќе ви одговорат.