Најавете се на профилот

ПИГМЕНТС ГРУП ДОО Охрид, Охрид

молерисување, кречење, гипс картон, глетовање, декоративни техники, абриб,

За реон
  одзив на компании

  Асим
  претставник на компанијата

  Охрид, регион
  Тел: 0764064...

  Проекти: мали

  ПИГМЕНТС ГРУП ДОО Охрид е компанија која е основана и постои од 2022 година. Ние сме професионален тим којшто работи со глетување, молерисување и изработка на фасади. Оваа компанија врши комплетно изведување на сите завршни работи, молеро фарбарски услуги, изведба на гипс картон, спуштени тавани, преградни ѕидови за Вашиот дом или деловен простор. Нашата цел е клалитетот пред се, почитувањето на зададените рокови како и задоволството на нашите клиенти.Се наоѓаме во Охрид и работиме и во Струга.

  Оценки од клиенти
  Каде и што работиме
  Белење, молерај
  Гипсерски работи
  Декоративни молерски работи
  Изолација на таван

  Во близина на Охрид, регион и во околината изведуваме:

  Зошто да изберете ПИГМЕНТС ГРУП ДОО Охрид?


  10
  одлично оценка на компанијата
  Каде и што работиме

  молерисување, кречење, гипс картон, глетовање, декоративни техники, абриб,:

  Југозападен, регион,