Најавете се на профилот

ПРЕМИУМ ДИЗАЈН, Битола

молерај, кречење, белење, декоративни молерски работи, гипс картон, спуштен плафон, преградни ѕидови, реновирање, изолација на таван

За реон
  одзив на компании

  Кире
  претставник на компанијата

  Битола, регион
  Тел: 0768682...

  Големина на тимот: 3
  Проекти: мали и средни
  Основање: 2023

  ПРЕМИУМ ДИЗАЈН e компанија која е основана 2023 година. Оваа Фирма е специјализирана за давање на молеро фарбарски услуги, изведба на гипс картон, спуштени тавани, преградни ѕидови, изолација на таван, декоративни молерски работи за стамбени како и деловни простори. Брзо, квалитетно и пред се навремено изработување и почитување на договорените рокови. Се наоѓаме во Битола и работиме во околината.

  Оценки од клиенти
  Каде и што работиме
  Реновирање на стан
  Белење, молерај
  Гипсерски работи
  Декоративни молерски работи
  Изолација на таван

  Во близина на Битола, регион и во околината изведуваме:

  Зошто да изберете ПРЕМИУМ ДИЗАЈН?


  10
  одлично оценка на компанијата
  Каде и што работиме

  молерај, кречење, белење, декоративни молерски работи, гипс картон, спуштен плафон, преградни ѕидови, реновирање, изолација на таван:

  Пелагониски, регион,