Најавете се на профилот

ПС Фасилити Сервис, Скопје

Изведба, реновирање и поправка на електрични инсталации

За реон
  одзив на компании

  Сашко
  претставник на компанијата

  Скопје, регион
  Тел: 0712413...

  Компанија која секогаш стои до договорените рокови и термини. Перфекционизам и задоволни муштерии се наша цел.

  Каде и што работиме
  Електричар, електро инсталации
  Електро сервис

  Во близина на Скопје, регион и во околината изведуваме:

  Каде и што работиме

  Изведба, реновирање и поправка на електрични инсталации:

  Скопски, регион,