Најавете се на профилот

ТЕХНОЛИНК ДООЕЛ Скопје, Скопје

Електроинсталација, автоматика, осветлување

и низ цела Северна Македонија
За реон
  одзив на компании

  Игор Поповски
  претставник на компанијата

  Скопје, регион
  Тел: 0783243...

  Проекти: мали

  Компанијата ТЕХНОЛИНК ДООЕЛ Скопје се занимава со проектирање и изведба на електрика и електроинсталации во индустриски, деловни и резиденцијални објекти, изработка на главни, разводни, мерни и стански електро табли и ормари, автоматика за домаќинство(смарт електро инсталации) и индустриска автоматика на машини и визуелизација и управување на процеси како и резиденцијално, индустриско, улично и парковско осветление. Исто така работиме со автоматика за греење, ладење и вентилација во домашни и индустриски објекти. За извршените услуги нудиме квалитет, безбедност, иновативни и модерни решенија во согласност со најновата технологија, логистика и одржување, гаранција, посветеност, техничка подршка, стабилна работа долгогодишна исправност и експлотација. Се наоѓаме во Скопје.

  Оценки од клиенти
  Каде и што работиме
  Инженеринг
  Основен проект
  Проектирање на електроинсталација
  Проектирање на осветлување
  Громобрани
  Алармни системи
  Вентилација
  Греење
  Електричар, електро инсталации
  Електрични мерења
  Електрично подно греење
  Електро сервис
  Компјутерски мрежи
  Осветлување
  Паметни куќи
  Одржување

  Во близина на Скопје, регион и во околината изведуваме:

  Зошто да изберете ТЕХНОЛИНК ДООЕЛ Скопје?


  10
  одлично оценка на компанијата
  Каде и што работиме

  Електроинсталација, автоматика, осветлување:

  Вардарски, регион, Источен, регион, Југозападен, регион, Југоисточен, регион, Пелагониски, регион, Полошки, регион, Североисточен, регион, Скопски, регион,