Најавете се на профилот

РАБОТИЛНИЦА ЗОРАН, Тетово

бравар, браварија, , метална ограда, метални скали,метални настрешници, метална конструкција, огради,

и низ цела Северна Македонија
За реон
  одзив на компании

  Зоран
  претставник на компанијата

  Тетово, регион
  Тел: 0783358...

  Големина на тимот: 8
  Проекти: мали, средни и големи
  Основање: 2017

  Tрговец поединец за браварски услуги РАБОТИЛНИЦА ЗОРАН е компанија која е основана во 2017 година. Браварско претпријатие кое се занимава со производство на челични конструкции и разни метални структури и продукти. Нудиме метални конструкции, метални огради, ковано железо, ковани огради, метални настрешници, метални степеници, капии како и намештај изработен од метал. Нашата цел е да ги задоволиме потребите на нашите клиенти во однос на испораката. Квалитетот на прво место. Се наоѓаме во Тетово и работиме пошироко.

  Оценки од клиенти

  2 рејтинг
  Каде и што работиме
  Бравар, браварски услуги
  Метален мебел, опрема
  Метални конструкции
  Метални натстрешници
  Метални огради
  Метални скали

  Во близина на Тетово, регион и во околината изведуваме:

  Зошто да изберете РАБОТИЛНИЦА ЗОРАН?


  10
  одлично оценка на компанијата
  6
  години на традиција и искуство
  Каде и што работиме

  бравар, браварија, , метална ограда, метални скали,метални настрешници, метална конструкција, огради,:

  Југозападен, регион, Полошки, регион, Скопски, регион,