Најавете се на профилот

ВУЛИ ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје, Скопје

молерисување, молерај, кречење, гипс картон, фасада, преградни ѕидови, спуштен плафон, декоративно молерисување, глетување,

За реон
  одзив на компании

  Фатим
  претставник на компанијата

  Скопје, регион
  Тел: 0702559...

  Големина на тимот: 3
  Проекти: мали и средни
  Основање: 2018

  ВУЛИ ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје е е компанија која е основана и постои од 2018 година. Оваа компанија врши комплетно изведување на сите завршни работи, молеро фарбарски услуги, изведба на гипс картон, спуштени тавани, преградни ѕидови, како и комплетно реновирање на станови, куќи како и деловни простори. За квалитетот и гаранцијата зборуваат многубројните референци. Контактирајте не, Вашето задоволство е нашиот успех. Се наоѓаме во Скопје.

  Оценки од клиенти
  Каде и што работиме
  Белење, молерај
  Гипсерски работи
  Декоративни молерски работи
  Изолација на таван

  Во близина на Скопје, регион и во околината изведуваме:

  Зошто да изберете ВУЛИ ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје?


  10
  одлично оценка на компанијата
  5
  години на традиција и искуство
  Каде и што работиме

  молерисување, молерај, кречење, гипс картон, фасада, преградни ѕидови, спуштен плафон, декоративно молерисување, глетување,:

  Скопски, регион,