Чистење оџаци

Внесете ја вашата локација и поштенски број:
За реон
  V kraju
   системот на оценки е затворен, само корисникот кој поднел побарување може да ја оцени компанијата, така што нема лажни оценки за компании
   1685 проекти
   оџачари низ цела Северна Македонија
   оџачари низ цела Северна Македонија

   Последни проекти за оџачарите

   актуелно
   20.11.23

   Скопје
   Проверка и чистење на оџак
   Валентина
   актуелно
   14.11.23

   Скопје
   Чистење на оџак
   Мери
   актуелно
   14.11.23

   Куманово
   Чистење оџак
   Миле
   актуелно
   27.10.23

   Струга
   Чистење на оџаци
   Boro
   актуелно
   04.10.23

   Куманово
   Чистење на оџак
   Rushiti
   актуелно
   04.09.23

   Скопје
   Чистење на камин со котел и оџак
   Александар

   Чистење оџаци - Корисни информации и совети

   Оџаците мора редовно да се проверуваат. На овој начин се избегнува опасноста од избувнување на пожари и сите придружни последици, но се зголемува и ефикасноста на користење и искористување на огревното дрво. Кај нас не постои посебен закон за оџаци, но постојат Правилници кои главно се однесуваат на индустријата и заштитата на природната средина, а како такви се применуваат при проектирање и изградба. Што се однесува до физичките лица, Законот за комунални дејности година предвидува обврска за редовна чистење на оџаците во однос на заштита од пожари и заштита во интерес на јавната безбедност на граѓаните, но нема посебни или строги одредби за чистење или одржување и казнени мерки кои би се однесувале конкретно на оџаците. Во пракса, за жал, се е препуштено на совеста на корисникот и само кога ќе се случат несреќи се размислува за превенција и последици. Во секој случај, се препорачува оџаците секогаш да се чистат пред и по грејната сезона, а уште почесто доколку се користи цврсто огревно дрво, за да се избегне палење на наталожените материи кои се нуспроизводи од согорувањето, а уште почесто труење со јаглерод моноксид. Треба дополнително да се обезбедите со пожарна врата и детектор за јаглерод моноксид. Во оваа цмисла, трошокот за чистење е сосема занемарлив во однос на потенцијалната опасност. За време на проверката, оџачарот го проверува не само оџакот, туку и печката, каналите за чад, емисиите на гасови, квалитетот на согорувањето и вентилацијата. По проверка и чистење и евентуални поправки, оџачарот издава и потврда за исправност, која во случај на незгода осигурителните компании задолжително ја бараат пред обесштетување, а исто така и судските органи во случај на кривично гонење. Цените на оџачарски услуги можете да ги видите во калкулаторот. За вас подготвивме и други совети на оваа тема, како и докажани компании до кои можете да се обратите за совет.