Каменорезец, клесар

Внесете ја вашата локација и поштенски број:
За реон
  V kraju
   системот на оценки е затворен, само корисникот кој поднел побарување може да ја оцени компанијата, така што нема лажни оценки за компании
   4184 проекти
   каменоресци низ цела Северна Македонија
   каменоресци низ цела Северна Македонија

   Последни проекти за каменоресците

   актуелно
   23.04.24

   Скопје
   Монтажа на мермер на ѕид од тераса
   Петар

   Каменорезец, клесар - Корисни информации и совети

   Каменот е универзален материјал. Со него може да се обложуваат надворешни, но секако и внатрешни површини. Се употребуваат скоро сите видови камен - песочник, варовник, шкрилец, гнајс, кварц и порфир , но најчесто мермерот и гранитот од причина што задоволуваат најмногу критериуми. Што се однесува до физичките и хемиските својства, гранитот ги има повеќе поради што се вбројува во најдобрите градежни материјали. Мермерот е нешто почувствителен, но од друга страна изгледа многу поубаво поради таканаречените жили кој се формираат по пат на седиментација, а го прават секогаш са изглед поинаку. Гранитот е поцврст и поиздржлив и како таков е попогоден за употреба на отворено. Со камен може да се поплочи двор, да се направат патеки и ѕидови, гранитни даски за прозорци, внатрешни камени плочки, столбови; во внатрешноста на куќата со камен може да се обложат цели ѕидови и подови или пак само некој делови, да се направи камин или камен кујнски пулт, скали и што ли уште не. Од камен се прават и надгробни споменици. пред поставување на каменот, подлогата се подготвува на начин што се бележат одредени коти; потоа на ред доаѓа поставување на избраниот камен и на крај фугирање. За да бидат долготрајни, камените површини мора да се одржуваат и чистат. Цените за каменорезачки услуги може да ги видите во калкулаторот. За вас подготвивме и други совети на оваа тема, но и проверени експерти на кој може да им се обратите за совет.