За реон

  Градба

  Цени за најбарани работи

  Адаптација, уредување на поткровје

  Адаптација, уредување на поткровје

  Бетонирање

  Бетонирање

  Брусење на бетон

  Брусење на бетон

  Градба на куќа - клуч на рака

  Градба на куќа - клуч на рака

  Градежен материјал

  Градежен материјал

  Градежни работи

  Градежни работи

  Дрвени куќи

  Дрвени куќи

  Дрво, дрвена граѓа

  Дрво, дрвена граѓа

  Земјени работи

  Земјени работи

  Ѕидање оџак

  Ѕидање оџак

  Ѕидарски работи, ѕидар

  Ѕидарски работи, ѕидар

  Ископ на земја

  Ископ на земја

  Копање бунар

  Копање бунар

  Копање канали

  Копање канали

  Куќи од камен

  Куќи од камен

  Ламеларно дрво

  Ламеларно дрво

  Монтажни куќи

  Монтажни куќи

  Набивање темелни столбови-колци

  Набивање темелни столбови-колци

  Ниско енергетски куќи

  Ниско енергетски куќи

  Новоградба

  Новоградба

  Обнова, реновирање

  Обнова, реновирање

  Пасивни куќи

  Пасивни куќи

  Помали ѕидарски работи

  Помали ѕидарски работи

  Поправка на балкони, тераси

  Поправка на балкони, тераси

  Реновирање бања

  Реновирање бања

  Реновирање на куќа

  Реновирање на куќа

  Реновирање стан

  Реновирање стан

  Рушење, помали рушења

  Рушење, помали рушења

  Рушење/уривање на објект

  Рушење/уривање на објект

  Санација на влага

  Санација на влага

  Сечење бетон

  Сечење бетон

  Специјални градежни работи

  Специјални градежни работи

  Темели, темелна плоча

  Темели, темелна плоча

  Хидроизолација на темели, подруми

  Хидроизолација на темели, подруми

  Шелување

  Шелување

  Дали сте проектант или изведувач?

  Дознајте како Daibau.mk може да ви помогне во работата.

  Приклучете се на нашата мрежа