Копање бунар

Внесете ја вашата локација и поштенски број:
За реон
  V kraju
   системот на оценки е затворен, само корисникот кој поднел побарување може да ја оцени компанијата, така што нема лажни оценки за компании
   3622 проекти
   мајстори за бушење бунар низ цела Северна Македонија
   мајстори за бушење бунар низ цела Северна Македонија

   Копање бунар - Корисни информации и совети

   Зошто е потребен бунар? Бунар може да се копа или буши за вода за пиење, топлинска пумпа, наводнување, снабдување на систем. Согласно чл.73 од Законот за градба, за бунар не е потребно одобрение за градење, а согласно Законот за води обичен бунар може да копа граѓанинот кој е сопственик на земјиштето може да копа бунар за снабдување со вода за пиење, поење на добиток и за други лични потреби. Доколку се копа бунар за наводнување на земјиште опфатено со хидросистем, за истиот е потребна дозвола. Во секој случај, како и за било кој друг помошен објект, изградбата се врши врз основа на решение издадено од органот надлежен за издавање дозвола за градба, поради што треба да постои и технички план и придружна документација за бунарот. Доколку се планира куќата да се загрее со помош на топлинска пумпа, за нејзина инсталација мора да се почитуваат и пропишаните стандарди за водоводни и електрични инсталации. Секогаш се препорачува да се инсталира потопна пумпа со поголема моќност поради протокот на вода и потрошувачката на енергија. Во случаи кога водата е на поголема длабочина се поставуваат топлински пумпи со гео сонди. Погледнете ги другите совети кои ги подготвивме за вас, а цените на овие работи можете да ги видите во калкулаторот. Се разбира, секогаш можете да контактирате со нашите експерти и тие со задоволство ќе ви одговорат.